w chwili obecnej trwa jeszcze          

             aktualizacja strony